Informace o nás - Ambulance klinické psychologie

Majitelka ambulance

Lenka Dostalíková:
Terapeutka, klinická psycholožka, matka, manželka, kamarádka....
..... 52 let přes 20 let odborné praxe.
V životě mám velké "štěstí" ... , na učitele, lidi, přátele, mentory, supervizory , okolnosti, místa, situace...práci, která mne stále baví a fascinuje.

Děkuji svým klientům za důvěru, se kterou mne "pouští " do svých příběhů ...

Vzdělání:
- absoloventka jednooborového studia FF UP Olomouc,
- školitelka IPVZ,
- členka psychoterapeutické sekce při Psychiatrické společnosti ČLS J.E.P, psychosomatické sekce, členka AKP,
- specializační zkouška v oboru klinická psychologie,
- specializační zkouška v systematické psychoterapii,
- výcvik v rodinné terapii se zaměřením na terapii psychosomatických poruch,
- výcvik v Integrované psychoterapii,
- výcvik ve stavění Systemických struktur,
- kurzy Hypnoterapie I, II, III,
- akreditované certifikáty v psychodiagnostických metodách,
- absolventka mnoha kurzů, seminářů, supervizí nutných k vykonávání naší profese.

Poskytovaná péče:
Psychodiagnostické vyšetření dětí a dospělých.
Psychoterapie individuální, párová, skupinová, rodinná.
Psychoterapie poruch příjmu potravy.
Narativní terapie.
Hypnoterapie.
Terapie psychosomatických poruch u dětí i dospělých.
Práce se systemickými konstelacemi.
Terapie při závažných somatických potížích.
Rodinná terapie.
Terapie párového vztahu.
Individuální terapie.

Práce s traumaty a náročnými životními situacemi.                                                                    

 

Zaměstnanec:
Mgr. Veronika Válková   

stránka se nyní aktualizuje
                                

 
Zaměstnanec:
Mgr. Michal Bártek     

stránka se nyní aktualizuje