Informace o nás - Ambulance klinické psychologie

Majitelka ambulance

 Lenka Dostalíková:

Terapeutka, klinická psycholožka, matka, manželka, kamarádka....
..... 49 let přes 20 let odborné praxe.
V životě mám velké "štěstí" ... , na učitele, lidi, přátele, mentory, supervizory , okolnosti, místa, situace...práci, která mne stále baví a fascinuje.
 

Děkuji svým klientům za důvěru, se kterou mne "pouští " do svých příběhů ...

Vzdělání:
- absoloventka jednooborového studia FF UP Olomouc,
- školitelka IPVZ,
- členka psychoterapeutické sekce při Psychiatrické společnosti ČLS J.E.P, psychosomatické sekce, členka AKP,
- specializační zkouška v oboru klinická psychologie,
- specializační zkouška v systematické psychoterapii,
- výcvik v rodinné terapii se zaměřením na terapii psychosomatických poruch,
- výcvik v Integrované psychoterapii,
- výcvik ve stavění Systemických struktur,
- kurzy Hypnoterapie I, II, III,
- akreditované certifikáty v psychodiagnostických metodách,
- absolventka mnoha kurzů, seminářů, supervizí nutných k vykonávání naší profese.

Poskytovaná péče:
Psychodiagnostické vyšetření dětí a dospělých.
Psychoterapie individuální, párová, skupinová, rodinná.
Psychoterapie poruch příjmu potravy.
Narativní terapie.
Hypnoterapie.
Terapie psychosomatických poruch u dětí i dospělých.
Práce se systemickými konstelacemi.
Terapie při závažných somatických potížích.
Rodinná terapie, párová, individuální.
Práce s traumaty a náročnými životními situacemi.                                                                               

 

                                                                Zaměstnanec
                                                              
Anna Tumlířová:

Je mi 33 let.
Absolventka jednooborové psychologie UP Olomouc.
Absolventka sociální pedagogiky, obor etopedie na Ostravské univerzitě.
Zařazena do specializační přípravy v oboruklinické psychologie.
Frekventantka dlouhodobého výcviku v integrativní psychoterapii,
s certifikovanými kurzy v expresivních a
imaginativních technikách v psychoterapii
a kurzem transakční analýzy.

V minulosti jsem pracovala v rodinné poradně, v oblasti náhradní rodinné péče a speciálně - pedagogické psychologie.
Lektoruji odborné vzdělání pro pěstouny a jako instruktorka se účastním zážitkových kurzů v přírodě.
Baví mne mé dvě dcery, ráda se směji, obklopuji přáteli, lidmi, cestuji, poznávám, objevuji.
Zájmy: lyžování, plavání ,latinskoamerické tance, s dětmi ráda tvořím, zpívám, sportuji.

„Život není černý ani bílý, těžkosti a zkoušky nás posilují, abychom dokázali ocenit jeho pestrost, je důležité mít sny a cíle,
stejně cenné je umět si vychutnat cestu a krásu každého
okamžiku.“